Search:

Nyheter:

Socon på den grønne bølge

Les mer...

Socon har ansatt ny lærling

Les mer...

Socon leverer mekaniske hjelpesystem til Jernbaneverket

Les mer...

SOCON sikrer 10-års kontrakt med ApplySørco

Les mer...

SOCON closes a 10-year deal with ApplySørco

Elke Vindenes

Apply Sørco assigned Sotra Contracting a frame agreement for fabrication of pipes, structures and offshore installation work towards their MMO-contract with Statoil on the installations Gullfaks A, B, C, Kvitebjørn and Valemon. The contract has duration of ten years; six until year 2022 and then further a more detailed option of four years.

Sotra Contracting AS - SOCON
Gamle Vindenesvegen 11,
5363 Aagotnes, NORWAY
Telephone:
Telefax:
E-mail:
(+47) 56 32 68 20
(+47) 56 32 68 30
contracting@socon.no
Intranett a part of:
Sotra Contracting
Webdesign og pubiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©