Apply forlenger kontrakten med SOCON

Apply Moreld har forlenget sin kontrakt med SOCON for 4 nye år.

Apply Moreld har utøvet sin opsjon i vår V&M-rammeavtale med Apply (feltene: Gullfaks A,B og C,  Kvitebjørn, Gudrun, Sleipner A & B,  Draupner, Gina Krog og Valemon) fra mai 2016 for 4 nye år gjeldende fra 1 mars 2022 og til siste februar 2026.

Vi setter stor pris på tilliten Apply Moreld har gitt oss i disse seks årene samt i denne opsjonsutøvelsen og ser frem til fortsettelsen av det gode samarbeidet.