Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2023

Her finner du konsernets redegjørelse for aktsomhetsvurdering for 2022.

Konsernet har gjennomført aktsomhetsvurderinger for de største leverandører.

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger er godkjent i styret og signert av våre styreleder og konsernsjef 5.5.2023.

Redegjørelse aktsomhetsvurdering 2023