Åpenhetsloven

Sotra Contracting AS jobber med å implementere Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold).

Rett til informasjon

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om virksomheten om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter utført aktsomhetsvurdering.

Dersom noen ønsker informasjon om Sotra Contractings overholdelse av åpenhetsloven, vennligst ta skriftlig kontakt med Anita Vindenes:

Mail: anita@sotragruppen.no

Telefon: 98 20 98 11

Sotra Contracting kan avslå krav om informasjon i henhold til §6 i åpenhetsloven. For henvendelser som oppfyller retten på informasjon, skal skriftlig svar utarbeides innen 3 uker fra mottatt henvendelse.