Vindenes Havneanlegg

Sotra Contracting AS disponerer dypvannskaier med ISPS godkjenning (NOBGO-0035)

Vindenes Havneanlegg

Kai Sør (ISPS)

  • 40 meter lang og 10 meter dyp

Kai Nord

  • 50 meter land og 6 meter dyp

 

Testpunkt for løftesertifisering – 40 tonn

30 og 50 tonns pullerter

Landstrøm 400 V og 230 V

Levering av vann

Avfallsmottak

Vi disponerer gaffeltrucker opp til 10 tonn.

Ved behov for mobilkran, så er det god tilgang til dette i området.