Infrastruktur

SOCON leverer mekaniske tjenester til vei, bane, tunellaktører, og strøm- og signaldistributører.

TransQ UNCE kvalifisert.

infrastruktur

Leveransene inkluderer;

  • Design og utvikling av prototyper for installasjoner.
  • Fabrikasjon av  spesialoppheng.
  • Konstruksjoner i stål for installasjoner
  • Rustfrie kvaliteter /aluminium
  • Galvaniserte konstruksjoner / Overflatebehandlede installasjoner
  • Støttetjenester for entreprenør / utbygger
  • Mekaniske ferdigstillelsesarbeid
  • CE Merking
  • Dokumentasjon