Infrastruktur

SOCON leverer mekaniske tjenester til vei, bane, tunellaktører, og strøm- og signaldistributører.

SOCON er sertifisert for sveising av jernbanekjøretøyer og kompenenter, EN 15085

TransQ UNCE kvalifisert.

infrastruktur

Leveransene inkluderer;

 • Design og utvikling av prototyper for installasjoner.
 • Fabrikasjon av  spesialoppheng.
 • Konstruksjoner i stål for installasjoner
 • Rustfrie kvaliteter /aluminium
 • Galvaniserte konstruksjoner / Overflatebehandlede installasjoner
 • Støttetjenester for entreprenør / utbygger
 • Mekaniske ferdigstillelsesarbeid
 • CE Merking
 • Dokumentasjon

 

Referanseprosjekt:

 • Støyskjerming
 • Karosseriarbeider
 • Bremsesystemer