Andre selskaper i konsernet

Sotra Gruppen består av et morselskap og 3 datterselskaper.