SOCON sikrer 10-års kontrakt med ApplySørco

ApplySørco tildelte Sotra Contracting en rammeavtale for fabrikasjon av rør, strukturer og offshore installasjonarbeid mot deres MMO-kontrakt med Statoil

ApplySørco tildelte Sotra Contracting en rammeavtale for fabrikasjon av rør, strukturer og offshore installasjonarbeid mot deres MMO-kontrakt med Statoil på installasjonenene Gullfaks A, B, C, Kvitebjørn og Valemon. Kontrakten gjelder frem til 2026 inkludert oppsjoner.