Digital prosjektstyringsprgram

Vi har tatt i bruk ny ttdigitale prosjektstyringsprogram. Programmet er delvis utviklet av eget personell.

I programmet kan vi utforme tilbud, planlegge prosjekter og foreta innkjøp. Operatører dokumenterer utført arbeid, uttak av materiell, avvik, forbedringspunkter og utfører sikker jobb analyse (SJA).

Med helintregrasjon med vårt timeregistreringssystem, har vi den komplette oversikten over alt som skjer i de ulike prosjektene.

Sluttdokumentasjone er dermed enklere å utføre.